Na úvodnú stránku

 ilustračná fotografiaElektrický zdrojový agregát (EZA)

Elektrický zdrojový agregát (nazývaný aj dieselagregát, motorgenerátor, elektrocentrála alebo aj záložný generátor) je zariadenie, ktoré slúži ako záložný alebo primárny zdroj elektrickej energie. Jeho základom je dieselový (prípadne aj benzínový alebo plynový) spaľovací motor a synchrónny generátor. EZA sú základom systémov výroby elektrickej energie tam, kde je potrebné zabrániť výpadkom elektrického prúdu, kde je výroba takýmto spôsobom najefektívnejšia alebo najvhodnejšia.

Generátor elektrického napätia je zariadenie, ktoré premieňa mechanickú prácu na elektrické napätie, všeobecne na princípe elektromagnetickej indukcie.
Opačným zariadením ku generátoru elektrického napätia je elektromotor.

Elektrické zdrojové agregáty využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus.
Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičami ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu. Túto silu nazývame Lorentzova sila.
V bežnom elektrickom zdrojovom agregáte posobí rotor krútiacim momentom tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vytvárali elektrický potenciál na vinutiach statora.
Toto napätie je z vinutí odoberané a usmerňované a pomocou rozvádzača a elektrickej siete, privádzané k elektrickým spotrebičom


...energia VŽDY A VŠADE...

© 2013 BESTSERVIS SK s.r.o., all rights reserved, info@bestservis.sk

prenajomdieselagregatov.sk

Služby

Bestservis